TURYSTYKA W PIENINACH

Turystyka w Pieniny noclegi trwa cały rok. Kuszą swoim pięknem, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej. Zimą pokryte białą pierzynką śpią spokojnym snem zachęcając do korzystania z okolicznych wyciągów narciarskich. Wiosną obfitują w przebiśniegi a pienińska buczyna zachwyca swoim pięknem. Lato to czas wzmożonych wycieczek pieszych po szlakach turystycznych. Jesień natomiast pokazuje pełnię barw noclegi Pieniny a typowe dla tego okresu poranne mgły wywierają ogromne wrażenie na turystach. Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, region Pieniny pokoje do wynajęcia cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr. Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej – chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy oraz obecności gatunków i odmian endemicznych – mniszek pieniński, pszonak pieniński, roślin wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów naskalnych muraw zwłaszcza na zboczach południowych. Z różnorodnością siedlisk związana jest bogactwo zwierzyny. W Pieniny wille żyje około połowy znanych w całej Polsce zwierząt, liczbę ich szacuje sie na ~ 14 tysięcy gatunków. Większość stanowią bezkręgowce, gatunki owadów nie występujące nigdzie indziej na terenie Polski. Region Pienin zamieszkuje dziesięć gatunków płazów, w tym: żaby, ropuchy, traszki, kumaki, rzadka salamandra plamista oraz gady: jaszczurki: zwinka żyworodna, padalec zwyczajny, węże: gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, zaskroniec. Różnorodność siedlisk i obecność zbiorników wodnych decydują również o dużej liczbie gatunków ptaków drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych.

Najszybciej rozwijającym się miastem regionu jest Szczawnica. Liczne inwestycje przyczyniły się do rekultywowania parków i bazy noclegowej. Całą ofertę noclegową oraz wartościowe wskazówki turystyczne znajdziesz tutaj. Kolej linowa na Palenicę i trasy narciarskie przyciągają licznych turystów zimą, latem natomiast promenada, parki, szlaki turystyczne piesze i rowerowe, liczne imprezy kulturalne oraz usługi sanatoryjne. Pieniny pensjonaty

Falsztyn

Falsztyn położony jest na wysokości ok. 610 m n.p.m., ok, 320 mieszkańców. Nazwa miejscowości pochodzi od niemieckiego Falkenstein czyli Sokola Skała. Pierwsze wzmianki związane są z klasztorem położonym na prawym brzegu potoku Falsztyńskiego spalonym przez Husytów w 1431 roku. Poźniejsze wzmianki pochodzą z 1535 roku, kiedy to Hieronim Łaski rozpoczął tu budowę warowni, jednak odstąpił od jego wykonania. Nie prowadzono jeszcze prób lokalizacji tego zamku, po którym nie zostały żadne widoczne ślady. Piotr Stępień przypuszcza, że znajdować się na wzgórzu za obecnym dworem Jungenfeldów. Wieś należała przez długie wieki do wlaścicieli zamku w Niedzicy a ostatnimi właścicielami została rodzina Jungenfeldów spokrewniona z Salomonami. Tu najdłużej w naszym kraju utrzymała się pańszczyzna zwana żelarką- do 1931 roku. Pozostał dwór, który uległ spaleniu. Pieniny noclegi Gmina poszukuje inwestora który odbuduje dwór i zagospodaruje przy nim działkę o powierzchni ok. 2,5 ha. Najważniejszą atrakcją jest rezerwat „Zielone Skałki” należący do Pienińskiego Parku Narodowego. Można tu odwiedzić cmentarzyk Jungenfeldów, podziwiać panoramę Tatr, Pienin i Gorców.

Falsztyn umiejscowiony jest na północnych stokach noclegi Pieniny Spiskich, od północy i zachodu otoczony wapiennymi skałami. Atrakcyjności wsi sprzyja lokalizacja nad powstałym Jeziorem Czorsztyńskim. Miejscowość ta słynie z malowniczych panoram na niesamowite krajobrazy Pieniny pokoje gościnne, Tatr i gorczańskiego pasma Lubania.

Miejscowość ma swoją kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Kaplica powstała z budynku, w którym dawniej znajdował się spichlerz, dzięki ludności Falsztyna, która samodzielnie go wyremontowała. W 1981 roku ksiądz Kardynał Franciszek Macharski poświęcił kaplicę. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa. Czorsztyn noclegi

Z Falsztyna wyznaczone są szlaki do pieszych wędrówek: przez Cisówkę do Niedzicy oraz przez Cisówkę i Żar do Dursztyna, a stamtąd do przełomu Białki. Dużą zaletą jest położenie wsi w sąsiedztwie najważniejszych i najbardziej znanych turystycznych atrakcji regionu noclegi Czorsztyn.