Roztocze

Roztocze noclegi to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.

Region noclegi Roztocze podzielony jest na trzy części: Roztocze Zachodnie, Środkowe (Tomaszowskie) i Wschodnie (Południowe). Roztocze Wschodnie w dużej części znajduje się na Ukrainie.

Roztocze Środkowe

Roztocze agroturystyka Środkowe graniczy od zachodu z Roztoczem Zachodnim, od północy z Padołem Zamojskim, od wschodu z Grzędą Sokalską i Równiną Bełską a od południa z Roztoczem Wschodnim i Równiną Biłgorajską. Zajmuje powierzchnię 1251 km2.

Region leży głównie w granicach woj. lubelskiego, obejmując tylko północno-wschodni fragment woj. podkarpackiego w okolicach Narola. Rozpościera się na terenie czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego. Roztocze Środkowe ciągnie się od Szczebrzeszyna do poprzecznego obniżenia między Narolem a Lubyczą Królewską. Roztocze domki

W obrębie regionu leży 6 miast: Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów i Narol, ponadto miejscowości Bełżec, Lubycza Królewska, Susiec,Guciów, Tarnawatka, Krynice, Adamów i Podlesina.

Region jest wyżyną zbudowaną z piaskowców mioceńskich i wapieni litotamniowych, zwykle bez pokrywy lessowej. Osiąga wysokości do 387 m n.p.m. (Wapielnia). Roztocze Środkowe przecinają podłużne doliny górnych odcinków Wieprza, Sołokiji i Tanwi. Jest to region silnie zalesiony. Na jego obszarze znajduje się Roztoczański Park Narodowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy oraz wiele rezerwatów i pomników przyrody. Roztocze pokoje do wynajęcia

 

Roztocze Wschodnie

Roztocze Wschodnie, zwane też Roztoczem Południowym zajmuje powierzchnię 1056 km2. Przecięte jest granicą polsko-ukraińską; na Ukrainie sięgające po Lwów. Graniczy z Kotliną Pobuża (Równiną Bełską) na północnym wschodzie, Kotliną Sandomierską (Równiną Biłgorajską i Płaskowyżem Tarnogrodzkim) na południowym zachodzie, Wyżyną Lubelską (Roztoczem Środkowym) na północy oraz Wyżyną Podolską (na Ukrainie) na południowym wschodzie. Granicę z Roztoczem Środkowym można wyznaczyć wzdłuż obniżenia ciągnącego się od Lubyczy Królewskiej do Narola. Roztocze Wschodnie ma unikalne położenie w Polsce (i Europie) – leży pomiędzy dwoma megaregionami – Regionem Karpackim i Niżem Wschodnioeuropejskim (samo należąc do Pozaalpejskiej Europy Środkowej).

Rzeźba terenu Roztocza Wschodniego charakteryzuje się rozległymi wierzchowinami, wzniesionymi 100-150 m. ponad dna otaczających je kotlin. Są one pozostałościami większych równin, uformowanymi w końcu trzeciorzędu i na początku czwartorzędu. Wierzchowiny pocięte są gęstą i skomplikowaną siecią dolin i wąwozów na odosobnione pagóry i płaskowyże. Innym, charakterystycznym elementem są ostańce, których największe zgrupowanie znajduje się w okolicy Huty Lubyckiej. Zbudowane są one z mioceńskich piasków, z czapą wapieni rafowych na powierzchni. Najwyższe wzniesienia po polskiej stronie Roztocza Wschodniego to Długi Goraj (391,5 m n.p.m.), Wielki Dział (390,4 m n.p.m.) i Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.), a po stronie ukraińskiej Czartowska Skała (409,0 m n.p.m.). W polskiej części Roztocza Wschodniego znajduje się Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.

 

Roztocze Zachodnie

Roztocze Zachodnie zwane lessowym rozciąga się od Kraśnika na północy i sięga do Szczebrzeszyna na południu. Na zachodzie granicę Roztocza Zachodniego stanowią Janów Lubelski i Frampol. Na wschodzie zaś granicą obszaru jest Sułów, Turobin, Batorz i Szastarka. Roztocze Zachodnie dzieli się na Szczebrzeszyńskie i Gorajskie; Roztocza Szczebrzeszyńskie i Gorajskie rozdziela od siebie dolina rzeki Por.

Roztocze Zachodnie charakteryzuje się wzgórzami z epoki górnej kredy, przykrytymi grubą warstwą lessu. Cały obszar poprzecinany jest gęstą siecią suchych wąwozów, które powstały poprzez erozję gleb. Największe ich skupiska znajdują się w tzw. „Piekiełku”, które leży pomiędzy Szczebrzeszynem a Wywłoczką, oraz między Batorzem a Turobinem. Wąwozy i ich rozgałęzienia mają długość wielu kilometrów, a ich głębokość sięga miejscami nawet ponad 20 metrów. Szerokość wąwozów jest różna i waha się od kilku metrów do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego, to góra Dąbrowa ( 343,8 m. n.p.m.) znajdująca się w okolicach Lipowca.

We wschodniej części Roztocza Zachodniego – prawie w całości – leży Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (SzPK), który został utworzony w 1991 r. ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo – krajobrazowe. Park zajmuje obszar o powierzchni 20 209 ha.

 

Roztocze Ukraińskie i Lwów

Roztocze po stronie ukraińskiej jest w dalszym ciągu tajemnicze i nieodkryte przez turystów. Tutaj znajduje się większa część Roztocza Wschodniego, które dzieli się na Rawskie, Janowskie i Lwowskie. Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Znaczna część ukraińskiego Roztocza jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu największy poligon w Europie -Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29 700 ha.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze regionu w 1984 roku powstał rezerwat Park Przyrodniczy „Rezerwat Roztocze”. Rezerwat położony jest na europejskim dziale wodnym na styku trzech regionów florystycznych Karpat, Polesia i Podola. Występuje tu wiele roślin rzadkich i chronionych wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. W 1998 roku założony został Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy o powierzchni 7 078,6 ha. Oba obszary chronione po stronie ukraińskiej oraz polski Roztoczański Park Narodowy wraz z rezerwatami mają zostać objęte ochroną w ramach projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze.

Największym miastem tej części regionu i w ogóle całego Roztocza jest Lwów (ukr. Lviv). Dawne polskie miasto jest ojczyzną wielu znakomitych postaci kilku narodów i miejscem tragicznych wydarzeń ubiegłego stulecia. Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe (na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek), wznoszące się na wysokość 409,5 m. Jest to najwyższe wzniesienie Roztocza. Z jego szczytu rozpościera się panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi dachami kościołów i architekturą z różnych epok. Stare Miasto we Lwowie zostało w 1998 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wspaniała architektura w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym tworzy niezwykły klimat magicznego miasta Lwowa.

Warto odwiedzić także renesansową Żółkiew, dawne miasto hetmańskie i królewskie założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W Potyliczu znajduje się drewniana cerkiew p.w. Św. Ducha z 1509 r. (jedna z najstarszych istniejących w Europie). Perłą ukraińskiej części Roztocza jest malowniczy Monastyr w Krechowie. Ciekawostką Krechowa są wykute w wapiennej skale ostańcowej pieczary, w których w latach 1590-1612 przebywali zakonnicy.

Na Ukrainę i do Lwowa możemy dostać się przez przejście graniczne w Hrebennem. Komunikację publiczną zapewnia PKS Wschód oddział w Tomaszowie Lubelskim, który w sezonie oferuje poranne kursy do Lwowa z tomaszowskiego dworca. Informacja pod numerem telefonu 84 664 34 94. Do Lwowa kursują również autobusy ukraińskie. Warto także skorzystać z oferty miejscowych biur podróży oferujących jednodniowe i dłuższe wycieczki.